FEDERATIA SINDICATELOR DIN CONSTRUCTII DE MASINI

Federatia sindicatelor sin constructii de masini
Federatia Sindicatelor din Constructii de Masini - F.S.C.M. - este o organizatie sindicala de tip federativ , fara scop patrimonial , constituita in scopul apararii drepturilor si promovarii intereselor membrilor sai. Membrii F.S.C.M. sunt organizatii sindicale care isi desfasoara activitatea in industria constructoare de masini sau in industrii conexe.
Federatia Sindicatelor din Constructii de Masini este independenta fata de partidele politice, de autoritatile publice si locale si de patronate ; F.S.C.M. isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile propriului statut , cu respectarea legislatiei in vigoare.
F.S.C.M. este persoana juridica conform sentintei nr. 304/16.02.1990 pronuntata de Judecatoria sectorului 1 Bucuresti si are sediul in Splaiul Independentei nr. 202 A, etaj 4. camera 32, sector 6 Bucuresti.  

ORGANELE DE CONDUCERE ALE F.S.C.M.


 1. Congresul
 2. Consiliul General
 3. Biroul Executiv
 4. Biroul Operativ

Congresul

Congresul este forul suprem de conducere a Federatiei. Se constituie din membrii Consiliului General si reprezentanti ai organizatiilor afiliate conform normei de reprezentare stabilita de Consiliul General. Se convoaca in sedinta ordinara o data la 4 ani si are ca atributii principale alegerea membrilor organelor de conducere si adoptarea Statutului Federatiei.

Consiliul General

Consiliul General e format din liderii organizatiilor afiliate si membrii Biroului Operativ. Se convoaca in sedinta ordinara o data pe trimestru, adopta strategia Federatiei, aplica sanctiuni, analizeaza activitatea executivului.

Biroul Executiv

Biroul Executiv este format din membrii Biroului Operativ si 9 (noua ) vicepresedinti. Se intruneste in sedinte lunare, asigura conducerea executiva a Federatiei in teritoriu si coordoneaza comisiile de specialitate.

Biroul Operativ

Biroul Operativ este format din Presedinte si Prim-vicepresedinte. Reprezinta Federatia in relatia cu tertii, este ordonator de credite, executant bugetar si angajator de personal.
Toate organele de conducere a Fedeatiei precum si membrii lor in desfasoara activitatea conform Regulamentului de organizare si functionare si Regulamentului financiar.

OBIECTIVE SI FORME DE ACTIUNE


 1. Realizarea unitatii si fortei de actiune sindicala pentru apararea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale membrilor sai.
 2. Reprezentarea, promovarea si apararea intereselor profesionale, sociale, economice, cultural -sportive ale organizatiilor affiliate si ale membrilor lor.
 3. Participarea la miscarea sindicala nationala si international.
 4. Negocierea si semnarea Contractului colectiv de munca la nivelul industriei constructoare de masini
 5. Acordarea de asistenta si consiliere sindicatelor afiliate; implementarea prevederilor contractului colectiv de munca la unitatile componente.
 6. Elaborarea de propuneri de legiferare a pietei muncii, utilizarea formelor de interventie si protest sindical.
 7. Orice alte obiective si mijloace de actiune stabilite de forurile de conducere ale Federatiei.

© 2012 F.S.C.M
web design - MWS Design